Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/916
Title: Cải cách, tái cơ cấu thị trường vốn Việt Nam: thành tựu, vấn đề và giải pháp chính sách. Kỳ 1: Thực trạng phát triển thị trường vốn
Authors: Lê, Xuân Sang
Nguyễn, Quốc Thái
Keywords: Tài chính
Thị trường vốn
Cải cách
Tái cơ cấu
Thành tựu
Giải pháp
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Tài chính, Số 10-2009, Tr.39-43
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/916
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0162.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.