Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9127
Title: Phát triển dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại C,ổ phần Phương Đông, chi nhánh Trung Việt
Authors: Phan, Nguyên Bình
Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hương, TS.
Keywords: Dịch vụ tín dụng
Phát triển dịch vụ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngân hàng TMCP Phương Đông
Chi nhánh Trung Việt
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 114 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về dịch vụ tín dụng và phát triển dịch vụ đối với DNNVV trong ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt; Chương 3.Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9127
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanNguyenBinh.TT.pdfTóm tắt588.35 kBAdobe PDFView/Open
PhanNguyenBinh.TV.pdfToàn văn755.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.