Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9125
Title: Mở rộng tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh, doanh cà phê tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk
Authors: Đặng, Hải Phong
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Mở rộng tín dụng
Cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê
Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận về mở rộng tín dụng cho vay; Chương 2.Thực trạng mở rộng tín dụng cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê tại BIDV Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp mở rộng tín dụng cho vay hộ sản xuất, kinh doanh cà phê tại BIDV Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9125
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangHaiPhong.TT.pdfTóm tắt430.74 kBAdobe PDFView/Open
DangHaiPhong.TV.pdfToàn văn738.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.