Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9093
Title: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, chi nhánh Quảng Ngãi
Authors: Huỳnh, Võ Quỳnh Anh
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Đông Á
Chi nhánh Quảng Ngãi
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quảng Ngãi; Chương 3. Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quảng Ngãi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9093
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhVoQuynhAnh.TT.pdfTóm tắt277.08 kBAdobe PDFView/Open
HuynhVoQuynhAnh.TV.pdfToàn văn648.62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.