Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9068
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Sơn Trà
Authors: Mai, Dương Hiền Khanh
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Huy động vốn
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Chi nhánh Sơn Trà
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 134 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về chất lượng dịch vụ trong công tác huy động vốn của NHTM; Chương 2.Thực trạng dịch vụ huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Sơn Trà; Chương 3.Đánh giá chất lượng dịch vụ trong công tác huy động vốn tại SHB chi nhánh Sơn Trà.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9068
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiDuongHienKhanh.TT.pdfTóm tắt538.95 kBAdobe PDFView/Open
MaiDuongHienKhanh.TV.pdfToàn văn2.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.