DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Mạng và hệ thống điện >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/90

Nhan đề: Ứng dụng thuật toán đàn kiến để giải bài toán tái cấu trúc lưới điện phân phối quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Trần, Nguyên Doãn
Người hướng dẫn: Trần, Vinh Tịnh
Từ khoá: Lưới điện phân phối
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/90
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt186,09 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.93.pdfToàn văn708,13 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback