Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/90
Title: Ứng dụng thuật toán đàn kiến để giải bài toán tái cấu trúc lưới điện phân phối quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Nguyên Doãn
Advisor: Trần, Vinh Tịnh
Keywords: Lưới điện phân phối
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/90
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt186.09 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.93.pdfToàn văn708.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.