Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8820
Title: Phân tích tác động của chính sách thuế đến cơ cấu ngành của nền kinh tế Việt Nam
Other Titles: Analyzing the Impact of Tax Policy on the Sectoral Structure of the Vietnam Economy
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Mô hình cân bằng tổng thể
Chính sách thuế
Cơ cấu ngành kinh tế
Thuế giá trị gia tăng
Thuế nhập khẩu
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 62.31.01.05; 215 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về tác động của chính sách thuế đến cơ cấu ngành kinh tế; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Đánh giá tác động của chính sách thuế đến cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8820
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuong.TT.pdfTóm tắt422.71 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuong.TT_E.pdfSummary210.96 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuong.TV.pdfToàn văn15.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.