Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8815
Title: Nghiên cứu phương pháp điều khiển cung cấp nhiên liệu trên động cơ Common Rail Diesel sử dụng nhiên liệu kép (CNG-Diesel)
Other Titles: A Study on the Controlling Method of Dual Fuel (CNG-Diesel) Supply on Common Rail Diesel Engine
Authors: Huỳnh, Phước Sơn
Advisor: Trần, Thanh Hải Tùng, PGS.TS.
Đỗ, Văn Dũng, PGS.TS.
Keywords: Nhiên liệu kép CNG-Diesel
Phương pháp điều khiển cung cấp nhiên liệu
Động cơ Common Rail Diesel
Kỹ thuật Cơ khí Động lực
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực. Mã số: 62.52.01.16; 235 trang.
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu tổng quan; Chương 2.Cơ sở lý thuyết; Chương 3.Thiết kế, chế tạo hệ thống cung cấp nhiên liệu kép CNG-Diesel và thực nghiệm; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8815
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhPhuocSon.TT.pdfTóm tắt2.03 MBAdobe PDFView/Open
HuynhPhuocSon.TT_E.pdfSummary1.92 MBAdobe PDFView/Open
HuynhPhuocSon.TV.pdfToàn văn129.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.