Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8780
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bích Huyền-
dc.date.accessioned2018-08-20T17:25:37Z-
dc.date.available2018-08-20T17:25:37Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-09-11-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8780-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 114 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tai Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectKiểm soát rủi ro tín dụngen
dc.subjectCho vay khách hàng doanh nghiệpen
dc.subjectDịch vụ ngân hàngen
dc.subjectNgân hàng TMCP Công thương Việt Namen
dc.subjectChi nhánh Bắc Đà Nẵngen
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titleKiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Đà Nẵngen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBichHuyen.TT.pdfTóm tắt352.45 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBichHuyen.TV.pdfToàn văn855 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.