Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8727
Title: Nâng cao hiệu quả R&D trong các doanh nghiệp dược Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Hiệu quả R&D
Nghiên cứu và pháp triển
Nhân tố ảnh hưởng
Doanh nghiệp dược
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 62.34.01.02; 265 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài; Chương 2. Cơ sở lý thuyết; Chương 3.Thiết kế nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8727
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHanh.TT.pdfTóm tắt693.43 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHanh.TT_E.pdfSummary605.84 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHanh.TV.pdfToàn văn55.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.