Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8696
Title: Mở rộng cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Authors: Lê, Hữu Hiếu
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Thanh Khê
Thành phố Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 89 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về mở rộng cho vay doanh nghiệp trong hoạt động ngân hàng; Chương 2.Thực trạng mở rộng cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Thanh Khê - TP.Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013; Chương 3.Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8696
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHuuHieu.TT.pdfTóm tắt590.3 kBAdobe PDFView/Open
LeHuuHieu.TV.pdfToàn văn821.19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.