Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8644
Title: Cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa dựa trên nền tảng máy chủ chia sẻ trong tính toán đám mây
Other Titles: Resource Allocation for Virtual Service Based on Shared Hosting Platform in Cloud Computing
Authors: Phạm, Nguyễn Minh Nhật
Advisor: Lê, Văn Sơn, PGS.TS.
Đoàn, Văn Ban, PGS.TS.
Keywords: Cung cấp tài nguyên
Điện đám mây
Thuật toán Heuristic
Nền tảng máy chủ chia sẻ
Ảo hóa
Khoa học máy tính
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 62.48.01.01; 164 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan và đề xuất bài toán cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa; Chương 2.Cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa từ nền tảng máy chủ chia sẻ đồng nhất; Chương 3.Cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa từ nền tảng máy chủ chia sẻ không đồng nhất; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8644
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamNguyenMinhNhat.TT.pdfTóm tắt1.32 MBAdobe PDFView/Open
PhamNguyenMinhNhat.TT_E.pdfSummary1.16 MBAdobe PDFView/Open
PhamNguyenMinhNhat.TV.pdfToàn văn11.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhamNguyenMinhNhut.DM.pdfDanh mục các công trình khoa học8.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.