Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8643
Title: Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển CNC-on-Chip
Other Titles: Research on the Design of CNC-on-Chip Controllers
Authors: Đỗ, Văn Cần
Advisor: Đoàn, Quang Vinh, PGS.TS.
Nguyễn, Phùng Quang, GS.TSKH.
Keywords: Bộ điều khiển CNC
CNC-on-Chip
Hệ thống trên chíp
CSoC
Máy công cụ
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Mã số: 62.52.02.16; 201 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về CNC và lựa chọn công nghệ SCOC; Chương 2.Thiết kế phần cứng bộ điều khiển CNC-on-Chip; Chương 3.Xây dựng chức năng tập lệnh bộ điều khiển CNC-on-Chip; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8643
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoVanCan.TT.pdfTóm tắt1.44 MBAdobe PDFView/Open
DoVanCan.TT_E.pdfSummary1.21 MBAdobe PDFView/Open
DoVanCan.TV.pdfToàn văn143.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.