Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8641
Title: Nghiên cứu quá trình nhiệt phân Biomass sản xuất nhiên liệu sinh học
Other Titles: Research on Biomass Pyrolysis for Bio-Fuel Production
Authors: Phạm, Duy Vũ
Advisor: Hoàng, Dương Hùng, PGS.TS.
Trần, Văn Vang, PGS.TS.
Keywords: Sinh khối
Nhiệt phân Biomass
Nhiệt phân nhanh sinh khối
Bột gỗ
Bã mía
Lò tầng sôi
Nhiên liệu sinh học
Kỹ thuật nhiệt
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt. Mã số: 62.52.01.15; 171 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về nhiệt phân nhanh sinh khối sản xuất nhiên liệu sinh học; Chương 2. Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán quá trình nhiệt phân nhanh cho bột gỗ, bã mía; Chương 3. Xây dựng mô hình thực nghiệm nhiệt phân nhanh sinh khối trong lò tầng sôi sản xuất nhiên liệu sinh học; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8641
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamDuyVu.TT.pdfTóm tắt1.28 MBAdobe PDFView/Open
PhamDuyVu.TT_E.pdfSummary1.22 MBAdobe PDFView/Open
PhamDuyVu.TV.pdfToàn văn6.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.