Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8611
Title: Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Đức Thọ
Advisor: Dương, Anh Hoàng, TS.
Keywords: Yếu tố khoa học
Lực lượng sản xuất
Công nghệ
Đà Nẵng
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 114 trang.
Table of contents: Chương 1.Khoa học và vai trò của khoa học trong lực lượng sản xuất; Chương 2.Thực trạng và xu hướng phát triển của khoa học - công nghệ ở thành phố Đà Nẵng hiện nay; Chương 3.Quan điểm, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu để phát triển khoa học - công nghệ ở thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8611
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamDucTho.TT.pdfTóm tắt254.77 kBAdobe PDFView/Open
PhamDucTho.TV.pdfToàn văn759.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.