Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8610
Title: Tư tưởng pháp quyền phương Tây cận đại với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Hùng Vương
Advisor: Lê, Hữu Ái, PGS.TS.NSƯT.
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Pháp quyền phương Tây cận đại
Quan điểm
Việt Nam
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 120 trang.
Table of contents: Chương 1.Khái lược về tư tưởng pháp quyền phương Tây cận đại; Chương 2.Vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; Chương 3.Vận dụng tư tưởng pháp quyền phương Tây cận đại nhằm hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8610
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHungVuong.TT.pdfTóm tắt369.94 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHungVuong.TV.pdfToàn văn782.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.