DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Mạng và hệ thống điện >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/86

Nhan đề: Nghiên cứu tính toán, đánh giá tiềm năng và các giải pháp phát triển nguồn năng lượng gió, tỉnh Phú Yên
Tác giả: Hồ, Đại Nghĩa
Người hướng dẫn: Trần, Vinh Tịnh
Từ khoá: Năng lượng gió
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/86
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tom tat.pdfTóm tắt661,42 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.116.pdfToàn văn2,38 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback