Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8599
Title: Quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum
Authors: Bùi, Thị Ngọc Thảo
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Bạo lực học đường
Quản lý nhà trường
Giáo dục Việt Nam
Phòng ngừa bạo lực học đường
Học sinh trung học cơ sở
Trường trung học cơ sở
Thành phố Kon Tum
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 135 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS; Chương 2: Thực trạng công tác quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum; Chương 3: Biện pháp quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8599
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiNgocThao.TT.pdfTóm tắt860.77 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiNgocThao.TV.pdfToàn văn2.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.