Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8592
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào việc xây dựng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ở Ninh Thuận hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Giang
Advisor: Ngô, Văn Hà, TS.
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giáo dục
Xây dựng đội ngũ giáo viên THPT
Ninh Thuận
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 103 trang.
Table of contents: Chương 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; Chương 2. Thực trạng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ở Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay; Chương 3. Xây dựng đội ngũ giáo viên trung học thông tin ở Ninh Thuận theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8592
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyGiang.TT.pdfTóm tắt525.37 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyGiang.TV.pdfToàn văn1.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.