Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8588
Title: Tư tưởng Nho giáo về đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Mai Vân
Advisor: Trần, Hồng Lưu, TS.
Keywords: Tư tưởng nho giáo
Đạo đức người quân tử
Giáo dục đạo đức
Thanh niên Việt Nam
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 99 trang.
Table of contents: Chương 1: Tư tưởng của nho giáo về đạo đức người quân tử; Chương 2: Thực trạng đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay; Chương 3: Vận dụng quan điểm về đạo đức người quân tử để giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8588
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMaiVan.TT.pdfTóm tắt693.95 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMaiVan.TV.pdfToàn văn1.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.