Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8586
Title: Tư tưởng giải thoát trong hệ thống triết học phi chính thống của Ấn Độ cổ đại
Authors: Dương, Thị Dung
Advisor: Lê, Hữu Ái, PGS.TS.
Keywords: Tư tưởng giải thoát
Hệ thống triết học phi chính thống
Ấn Độ cổ đại
Trường phái
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 102 trang.
Table of contents: Chương 1: Quá trình hình thành và đặc điểm của hệ thống triết học phi chính thống của Ấn Độ cổ đại; Chương 2: Tư tưởng giải thoát trong các trường phái phi chính thống ở Ấn Độ cổ đại; Chương 3: Giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của tư tưởng giải thoát vì đời sống an lành của nhân dân.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8586
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThiDung.TT.pdfTóm tắt319.72 kBAdobe PDFView/Open
DuongThiDung.TV.pdfToàn văn1.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.