Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8584
Title: Tư Tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi
Authors: Đinh, Quang Trung
Advisor: Lê, Hữu Ái, PGS.TS.
Keywords: Tư tưởng giáo dục
Fukuzawa Yukichi
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 130 trang.
Table of contents: Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng về giáo dục của Fukuzawa Yukichi; Chương 2: Những nội dung cơ bản trong tư tưởng về giáo dục của Fukuzawa Yukichi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8584
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhQuangTrung.TT.pdfTóm tắt1.96 MBAdobe PDFView/Open
DinhQuangTrung.TV.pdfToàn văn7.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.