Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8579
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa
Authors: Nguyễn, Thị Anh
Advisor: Trần, Ngọc Ánh, TS.
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị văn hóa
Dân tộc Raglai
Tỉnh Khánh Hòa
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 136 trang.
Table of contents: Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; Chương 2: Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa; Chương 3: Giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8579
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiAnh.TT.pdfTóm tắt241.77 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiAnh.TV.pdfToàn văn3.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.