Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/857
Title: Phát triển thương hiệu khách sạn Tourane thuộc công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng.
Authors: Lương, Thị Kim Huệ
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Quản trị thương hiệu
Khách sạn
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/857
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.97.pdfToàn văn972.43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt178.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.