Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8562
Title: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp trùng tu di tích chùa Khmer tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Thanh Trúc
Advisor: Lê, Khánh Toàn, TS.
Keywords: Giải pháp trùng tu
Bảo tồn di tích
Di tích chùa
Chùa Khmer
Tỉnh Trà Vinh
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 125 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về văn hóa Khmer Nam Bộ, thực trạng và vấn đề trùng tu di tích chùa Khmer trong tỉnh Trà Vinh; Chương 2. Cơ sở pháp lý và khoa học của công tác trùng tu các di tích chùa Khmer trong tỉnh Trà Vinh; Chương 3. Đề xuất một số giải pháp thực hiện trùng tu di tích chùa Khmer trong tỉnh Trà Vinh.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8562
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhTruc.TT.pdfTóm tắt387.35 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhTruc.TV.pdfToàn văn38.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.