Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/856
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai.
Authors: Lê, Văn Chí
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Quản trị rủi ro
Tín dụng
Ngân hàng chính sách xã hội
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/856
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.129.pdfToàn văn705.52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt132.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.