Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/855
Title: Nguyên nhân và giải pháp về chủ trương, chính sách và chế độ giáo dục ngoại ngữ ở trường trung học phổ thông những năm đổi mới tại một ố tỉnhh thành đồng bằng Bắc Bộ
Authors: Trần, Hữu Luyến
Keywords: Giáo dục
Ngoại ngữ
Trung học phổ thông
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Giáo dục. Số 171 (kì 1-9/2007). Tr.26-28
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/855
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0185.pdf2.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.