Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8542
Title: Nghiên cứu thiết kế thiết bị tích trữ lạnh cho hệ thống điều hòa không khí Water Chiller Sân bay Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Việt Hương
Advisor: Trần, Thanh Sơn, TS.
Keywords: Công nghệ tích trữ lạnh
Hệ thống điều hòa không khí Water Chiller Đà Nẵng
Sân bay Đà Nẵng
Công nghệ nhiệt
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ nhiệt. Mã số: 60.52.80; 98 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về công nghệ tích trữ lạnh; Chương 2.Đặc tính của chất chuyển pha; Chương 3.Nghiên cứu, tính toán, lựa chọn công nghệ tích trữ lạnh; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8542
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiVietHuong.TT.pdfTóm tắt649.41 kBAdobe PDFView/Open
LeThiVietHuong.TV.pdfToàn văn3.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.