Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8541
Title: Nghiên cứu về sự phân tầng nhiệt của nước
Authors: Nguyễn, Văn Lương Thiện
Advisor: Thái, Ngọc Sơn, TS.
Keywords: Phân tầng nhiệt độ
Nước
Bồn chứa trữ nhiệt
Công nghệ nhiệt
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ nhiệt. Mã số: 60.52.80; 123 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về sự phân tầng nhiệt chất lỏng; Chương 2.Các phương pháp giải hệ phương trình vi phân và mô phỏng quá trình phân tầng nhiệt của chất lỏng; Chương 3.Xây dựng và giải bài toán phân tầng nhiệt của nước; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8541
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanLuongThien.TT.pdfTóm tắt2.1 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanLuongThien.TV.pdfToàn văn10.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.