Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8540
Title: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tách ẩm bằng phương pháp làm lạnh ứng dụng trong kỹ thuật sấy
Authors: Trần, Văn Hiếu
Advisor: Trần, Văn Vang, TS.
Keywords: Tách ẩm
Phương pháp làm lạnh
Kỹ thuật sấy
Công nghệ nhiệt
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ nhiệt. Mã số: 60.52.80; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Giới thiệu các phương pháp sấy; Chương 2.Tổng quan về tách ẩm trong không khí bằng phương pháp làm lạnh; Chương 3.Cơ sở lý thuyết của quá trình ngưng tụ ẩm trong không khí ẩm; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8540
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanHieu.TT.pdfTóm tắt752.2 kBAdobe PDFView/Open
TranVanHieu.TV.pdfToàn văn2.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.