Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8528
Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải rắn nông nghiệp phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Authors: Võ, Thị Nho
Advisor: Lê, Phước Cường, TS.
Keywords: Chất thải rắn nông nghiệp
Biện pháp xử lý
Huyện Lệ Thủy
Tỉnh Quảng Bình
Công nghệ môi trường
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ môi trường. Mã số: 60.85.06; 131 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Đối tượng-Nội dung-Khu vực-Phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Kết quả và thảo luận
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8528
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiNho.TT.pdfTóm tắt883.51 kBAdobe PDFView/Open
VoThiNho.TV.pdfToàn văn7.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.