Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8527
Title: Nghiên cứu xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng bằng vật liệu từ tính phủ γ-Poly Glutamic Axit
Authors: Nguyễn, Thị Sao Mai
Advisor: Lê, Thị Xuân Thùy, TS.
Keywords: Xử lý nước thải
Vật liệu hấp phụ γ-PGM
Nước thải sản xuất
Ion kim loại nặng
Nhà máy sản xuất sen vòi và thiết bị phòng tắm
Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8527
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiSaoMai.TT.pdfTóm tắt563.88 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiSaoMai.TV.pdfToàn văn13.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.