Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/850
Title: Định hướng nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giai đoạn 2007-2010
Authors: Trần, Bá Hoành
Keywords: Đào tạo
Bồi dưỡng giáo viên
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Giáo dục. Số 162 (kì 1-5/2007). Tr.3-5
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/850
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0181.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.