Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8418
Title: Ứng dụng thuật toán PSO điều khiển tối ưu momen cho động cơ từ trở
Authors: Tăng, Ngọc Phương Uyên
Advisor: Nguyễn, Anh Duy, TS.
Keywords: Động cơ biến từ trở SRM
Thuật toán tối ưu hóa bầy đàn
Thuật toán PSO
Ứng dụng
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 99 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về động cơ biến từ trở; Chương 2.Điều khiển động cơ từ trở; Chương 3.Ứng dụng thuật toán PSO điều khiển động cơ biến từ trở; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8418
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TangNgocPhuongUyen.TT.pdfTóm tắt1.26 MBAdobe PDFView/Open
TangNgocPhuongUyen.TV.pdfToàn văn 4.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.