Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8416
Title: Thiết kế điều khiển bền vững cho mô hình bộ truyền đai
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Hương
Advisor: Trần, Đình Khôi Quốc, TS.
Keywords: Điều khiển bền vững
Mô hình bộ truyền đai
Thiết kế
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 103 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về lý thuyết điều khiển bền vững; Chương 2: Tổng quan về mô hình bộ truyền đai; Chương 3: Thiết kế bộ điều khiển bền vững cho mô hình bộ truyền đai.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8416
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoaiHuong.TT.pdfTóm tắt2.07 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHoaiHuong.TV.pdfToàn văn1.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.