DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/841

Nhan đề: Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học sinh hoc 8 ở trường trung học cơ sở
Tác giả: Phan, Viết Ban
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Dạy học
Sinh học
Lớp 8
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: tạp chí Giáo dục số 169 (kì 108/2007). Tr. 33-34
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/841
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0173.pdf2,29 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback