Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/838
Title: Tiến hành một cuộc cách mạng thực sự về phương pháp dạy học ở các trường phổ thông, cao đẳng và đại học sư phạm
Authors: Phan, Ngọc Liên
Keywords: Phương pháp dạy học
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Dạy và Học ngày nay. Số 7-2007. Tr. 13-15
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/838
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0172.pdf3.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.