Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8376
Title: Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước và đề xuất quy hoạch cấp nước huyện Kaisonephomvihan tỉnh Savannakhet - Lào
Authors: Chanthala, Chansina
Advisor: Trần, Văn Quang, PGS.TS.
Keywords: Nhu cầu sử dụng nước
Quy hoạch cấp nước
Tỉnh Savannakhet
Lào
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 113 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8376
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChanthalaChansina.TT.pdfTóm tắt2.18 MBAdobe PDFView/Open
ChanthalaChansina.TV.pdfToàn văn19.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.