Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8374
Title: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sông Cu Đê phục vụ cho Nhà máy Cấp nước Hòa Liên
Authors: Phan, Thị Kim Ngà
Advisor: Trần, Văn Quang, PGS.TS.
Keywords: Bảo vệ chất lượng nguồn nước
Đánh giá hiện trạng
Nguồn nước sông Cu Đê
Nhà máy Cấp nước Hòa Liên
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 135 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8374
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiKimNga.TT.pdfTóm tắt853.6 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiKimNga.TV.pdfToàn văn5.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.