Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8372
Title: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
Authors: Đoàn, Vĩnh Sinh
Advisor: Phạm, Thị Kim Thoa, TS.
Keywords: Chất thải nguy hại
Công nghệ GIS
Hệ thống thông tin địa lý
Ứng dụng
Thành phố Quảng Ngãi
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu thảo luận.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 127 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8372
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanVinhSinh.TT.pdfTóm tắt1.59 MBAdobe PDFView/Open
DoanVinhSinh.TV.pdfToàn văn4.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.