Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8371
Title: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp kỹ thuật giảm phát thải khí nhà kính từ các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Đoan
Advisor: Trần, Văn Quang, PGS.TS.
Keywords: Khí nhà kính
Quá trình quản lý chất thải
Hệ thống quản lý chất thải
Trang trại chăn nuôi heo
Thành phố Đà Nẵng
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 181 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8371
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiDoan.TT.pdfTóm tắt883.65 kBAdobe PDFView/Open
DangThiDoan.TV.pdfToàn văn3.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.