DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/837

Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G: nghiên cứu thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng.
Tác giả: Lê, Thanh Tuyền
Người hướng dẫn: Lê, Văn Huy
Từ khoá: Dịch vụ 3G
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/837
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.189.pdfToàn văn1,86 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt262,58 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback