Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8350
Title: Đề xuất một số chỉ tiêu phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế và giải pháp khai thác có hiệu quả phố đi bộ khu vực nội thành, thành phố Đà Nẵng
Authors: Đoàn, Nguyễn Minh Kha
Advisor: Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Keywords: Phố đi bộ
Quy hoạch phố đi bộ
Thiết kế phố đi bộ
Khu vực nội thành
Thành phố Đà Nẵng
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 174 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan chung về bộ hành và phố dành cho bộ hành; Chương 2.Hiện trạng quy hoạch, thiết kế, khai thác phố đi bộ và nhu cầu bộ hành ở thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Đề xuất một số chỉ tiêu chính phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế và giải pháp khai thác hiệu quả phố đi bộ khu vực nội thành, TP Đà Nẵng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8350
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanNguyenMinhKha.TT.pdfTóm tắt542.66 kBAdobe PDFView/Open
DoanNguyenMinhKha.TV.pdfToàn văn11.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.