Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8349
Title: Nâng cao giải pháp sử dụng vạch sơn trong tổ chức giao thông mạng lưới đường bộ thành phố Quy Nhơn
Authors: Hồ, Quang Trung
Advisor: Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Keywords: Vạch sơn giao thông
Giao thông mạng lưới đường bộ
Thành phố Quy Nhơn
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 108 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về vạch sơn trong tổ chức giao thông đường bộ; Chương 2.Đánh giá hiện trạng sử dụng vạch sơn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; Chương 3.Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vạch sơn trong tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8349
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoQuangTrung.TT.pdfTóm tắt2.08 MBAdobe PDFView/Open
HoQuangTrung.TV.pdfToàn văn24.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.