Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8348
Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng (QL1A) đi qua địa phận thành phố Tam Kỳ
Authors: Phạm, Phú Sinh
Advisor: Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Keywords: Tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng
Quốc lộ 1A
Đánh giá hiện trạng
Thành phố Tam Kỳ
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 175 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về đường tránh; Chương 2.Khảo sát và đánh giá hiện trạng khai thác đường tránh Nguyễn Hoàng; Chương 3.Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8348
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamPhuSinh.TT.pdfTóm tắt1.07 MBAdobe PDFView/Open
PhamPhuSinh.TV.pdfToàn văn25.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.