Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8339
Title: Nghiên cứu lựa chọn chiều dài liên và chiều dài bản nối hợp lý trong việc bố trí bản liên tục nhiệt cho cầu dầm giản đơn
Authors: Đoàn, Hiếu Linh
Advisor: Lê, Thị Bích Thủy, PGS.TS.
Keywords: Cầu dầm giản đơn
Chiều dài liên hợp lý
Nghiên cứu
Chiều dài bản nối
Bản liên tục nhiệt
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 118 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về kết cấu nhịp liên tục hóa, các biện pháp nối liên tục; Chương 2.Cơ sở lý thuyết tính toán, lựa chọn chiều dài hợp lý của bản liên tục nhiệt, liên liên tục; Chương 3.Các nghiên cứu tính toán chi tiết.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8339
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanHieuLinh.TT.pdfTóm tắt755.97 kBAdobe PDFView/Open
DoanHieuLinh.TV.pdfToàn văn3.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.