Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8338
Title: Hiện trạng và phương án lựa chọn giải pháp sữa chữa các hư hỏng điển hình mặt đường bê tông nhựa trong quá trình khai thác ở một số tuyến đường khu vực nội thành Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Ngọc Quang
Advisor: Vũ, Đình Phụng, GS.TS.
Keywords: Mặt đường bê tông nhựa
Hư hỏng
Tuyến đường khu vực nội thành Đà Nẵng
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Mạng lưới đường và các loại hư hỏng điển hình mặt đường bê tông nhựa nội thành thành phố Đà Nẵng; Chương 2.Một số giải pháp sữa chữa các hư hỏng điển hình mặt đường bê tông nhựa trong quá trình khai thác; Chương 3.Lựa chọn giải pháp sữa chữa các hư hỏng điển hình mặt đường bê tông nhựa trong khu vực nội thành Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8338
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocQuang.TT.pdfTóm tắt854.55 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocQuang.TV.pdfToàn văn5.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.