Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8333
Title: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cho một số tuyến đường ngập lụt trên địa bàn thành phố Hội An
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Advisor: Nguyễn, Đức Sỹ, TS.
Keywords: Đường ngập lụt
Đề xuất
Giải pháp
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 86 trang.
Table of contents: Chương 1.Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực liên quan đến vấn đề ngập lụt; Chương 2.Thực trạng khai thác các tuyến đường trong vùng ngập nước ở Hội An; Chương 3.Thí nghiệm thực tế các tuyến đường trong vùng ngập nước; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8333
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDangKhoa.TT.pdfTóm tắt1.94 MBAdobe PDFView/Open
NguyenDangKhoa.TV.pdfToàn văn6.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.