Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8332
Title: Nghiên cứu biện pháp gia cường sức kháng uốn của dầm bằng tấm Composite ứng suất trước
Authors: Phạm, Đăng Huệ
Advisor: Hoàng, Phương Hoa, PGS.TS.
Keywords: Tấm Composite
Dầm bê tông cốt thép
Nghiên cứu
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 76 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về công tác gia cường kết cấu bằng tấm sợi Composite; Chương 2.Cơ sở lý thuyết tính toán cấu kiện bê tông cốt thép được gia cường bằng tấm sợi CFRP; Chương 3.Ứng dụng phần mềm Atena mô hình dầm BTCT được gia cường bằng tấm sợi CFRP căng trước.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8332
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamDangHue.TT.pdfTóm tắt4.77 MBAdobe PDFView/Open
PhamDangHue.TV.pdfToàn văn22.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.