Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8331
Title: Nghiên cứu đánh giá và đề xuất một số giải pháp nâng cao độ nhám mặt đường của tuyến đường tránh Đà Nẵng
Authors: Mai, Xuân Hùng
Advisor: Vũ, Đình Phụng, GS.TS.
Keywords: Độ nhám mặt đường nhựa
Nghiên cứu
Tuyến đường tránh Đà Nẵng
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 94 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về độ nhám mặt đường ôtô; Chương 2.Nghiên cứu bản chất độ nhám mặt đường ôtô và các phương pháp thí nghiệm đánh giá; Chương 3.Đánh giá độ nhám tuyến tránh Đà Nẵng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8331
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiXuanHung.TT.pdfTóm tắt4.83 MBAdobe PDFView/Open
MaiXuanHung.TV.pdfToàn văn8.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.